ZULEX ZE-TX7

8 กันยายน 2017
«
»

สัญญาณขาออกแรง 7 โวลต์ ปรับแต่งเสียง 7 ความถี่ มาพร้อมการตัดซับวูฟเฟอร์

ปรีแอมป์สามารถใช้ปรับแต่งเสียง ตัดความถี่ซับวูฟเฟอร์ ขยายสัญญาณเสียงให้มีความแรงได้ ข้อดีของปรีแอมป์ที่ต่างจากอุปกรณ์ DSP คือ ปรับแต่งเสียงได้สะดวก เพียงหมุนปุ่มปรับแต่งที่ด้านหน้าตัวเครื่อง ก็ได้เสียงที่แตกต่างอย่างทันที และที่สำคัญ การเปลี่ยนแบตเตอรี่  ค่าการปรับแต่งก็ยังคงอยู่ เหตุผลเหล่านี้ ทำให้ปรีแอมป์ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มนักเล่นเครื่องเสียง

จุดที่น่าสนใจ

ปรีแอมป์ขยายสัญญาณที่ให้สัญญาณขาออกที่แรงระดับ 7 โวลต์ สามารถปรับแต่งเสียงได้ 7 ย่านความถี่ ตัดความถี่ซับวูฟเฟอร์ได้ เพื่อความสะดวกในการต่อใช้งานเพาเวอร์แอมป์ขับซับวูฟเฟอร์ ปรับความดังของสัญญาณขาเข้าได้ ทำให้ใช้กับแหล่งรายการได้หลากหลาย การตัดความถี่ซับวูฟเฟอร์ทำได้สะดวกจากปุ่มปรับที่หน้าตัวเครื่อง สามารถปรับจุดตัดและความดังได้ มีความสะดวกในการปรับจูนเสียงได้ตลอด ช่องรับสัญญาณ 2 ชุด และช่องสัญญาณขาออก 3 ชุด เพื่อทางเลือกในการต่อใช้งานกับระบบเครื่องเสียง ทั้งฟร้อนท์และเพาเวอร์แอมป์

การนำไปใช้งาน

ปรีแอมป์ยังมีความจำเป็นสำหรับชุดเครื่องเสียงที่ใช้เพาเวอร์แอมป์ 1-3 เครื่อง เพราะเพาเวอร์แอมป์ต้องได้รับสัญญาณที่มีความแรง จึงสามารถทำงานขยายสัญญาณเสียงขับลำโพงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือระบบเสียงที่ต้องการความดังของพลังเสียง ก็จำเป็นต้องใช้ปรีแอมป์ สำหรับนักเล่นที่ต้องการปรับแต่งเสียง ใช้งานง่ายด้วยการปรับปุ่ม ไม่ต้องบันทึกการปรับแต่ง เปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ต้องจูนเสียงใหม่ ก็ยังคงต้องใช้ปรีแอมป์ ในกรณีที่ฟร้อนท์มีสัญญาณขาออกเพียงชุดเดียว สามารถเพิ่มสัญญาณขาออกเป็น 3 ชุด พร้อมตัดความถี่ซับวูฟเฟอร์ได้

 

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ซูเล็ค(ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2926-6880

error: Content is protected !!