PRISM SQ-2.4

1 ธันวาคม 2018
«
»

PRISM SQ-2.4

ปรับแรงดันสัญญาณให้มีคุณภาพ ด้วยความแรงและรายละเอียด

อุปกรณ์เครื่องเล่นที่ไม่มีช่องสัญญาณขาออกที่เป็นแบบ RCA เช่นฟร้อนท์ OEM ที่ติดมากับรถ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีเพียงสายลำโพง หากจะนำไปใช้กับเพาเวอร์แอมป์ ต้องมีการแปลงสัญญาณ เพราะสัญญาณที่ออกมาทางสายลำโพงนั้น มักจะมีแรงดันหรือโวลต์ที่สูง เพาเวอร์แอมป์รับสัญญาณที่มีความแรงสูงไปขยาย จะมีความดังและความเพี้ยนเกิดขึ้นมาก เป็นอันตรายต่อชุดเครื่องเสียง

อุปกรณ์แปลงสัญญาณที่ดี ควรมีการแปลงสัญญาณ ด้วย OP-AMP มีภาคจ่ายไฟสำหรับจ่ายกระแสไฟให้ตัวเครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีอุปกรณ์ร่วมอื่นๆ มาเสริมด้วย จะยิ่งเพิ่มคุณภาพในการแปลงสัญญาณ หากอุปกรณ์แปลงสัญญาณมีเพียงแค่ตัวต้านทานและคาปาซิเตอร์ในการลดทอนสัญญาณ เพียงเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการแปลงสัญญาณให้มีคุณภาพนะครับ โดยอุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบนี้มักมีแถมมาให้ในเพาเวอร์แอมป์ราคาไม่สูงมากทั่วๆ ไป

รูปลักษณ์และรายละเอียดการแปลงสัญญาณ

SQ-2.4 HIGH LOW ADAPTER อุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบมีไฟ ภาคจ่ายไฟสวิทชิ่งและไอซี OP-AMP รับสัญญาณเข้าสูงสุด 20 โวลต์ ให้สัญญาณขาออกสูงสุด 10 โวลต์ ความเพี้ยน 0.01 เปอร์เซ็นต์ ความต้านทานขาเข้ามากกว่า 20 กิโลโอห์ม ความต้านทานขาออก 30 โอห์ม อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า 87 ดีบี มีไฟสำหรับควบคุมการเปิดปิดเพาเวอร์แอมป์

ตัวเครื่องผลิตด้วยอะลูมิเนียมเคลือบผิวอะโนไดซ์ ขั้วต่อสัญญาณเข้าและออกคุณภาพดีเคลือบโครเมียม มีสวิทซ์สำหรับเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้า และปรับ GAIN สัญญาณขาออก ภายในภาคจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง มีคาปาซิเตอร์ในการกรองและสำรองไฟ ภาคปรีแอมป์สำหรับปรับแรงดันสัญญาณใช้ OP-AMP 5532 อุปกรณ์ในส่วนควบคุมใช้ชนิด SMD

จุดที่น่าสนใจ

อุปกรณ์แปลงสัญญาณที่มีวงจรภาคจ่ายไฟ ช่วยให้สัญญาณมีความแรงและมีคุณภาพที่ดี ใช้ OP-AMP เบอร์ยอดนิยมที่ใช้ในเครื่องเล่นซีดี หรือปรีแอมป์ ส่งผลต่อสัญญาณที่มีอัตราเสียงรบกวนและความเพี้ยนต่ำ ความต้านทานขาเข้าที่สูงมากกว่า 20 กิโลโอห์ม ลดทอนเสียงรบกวนในระดับต่ำไม่ให้เข้าตัวเครื่อง ความต้านทานขาออกต่ำเพียง 30 โอห์ม นำไปต่อใช้งานกับเพาเวอร์แอมป์ได้คุณภาพรายละเอียดเสียงที่ชัดเจน ขั้วต่อสัญญาณที่มีความแข็งแรง ส่งผลต่อคุณภาพความนิ่งของสัญญาณ

การนำไปใช้งาน

นำไปใช้งานเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่แรงดันสูงให้เป็นแรงดันต่ำ ร่วมกับฟร้อนท์ OEM ติดรถ ด้วยการใช้สายลำโพงมาต่อเข้าตัวเครื่อง แล้วปรับสวิทซ์ไปที่ SPEAKER ก็จะได้สัญญาณคุณภาพดีมีความแรงและเสียงรบกวนต่ำ ส่งไปขยายต่อที่เพาเวอร์แอมป์ เพื่อทำการขับลำโพงทั้งระบบ เป็นการอัพเกรดระบบเสียง หรือใช้เป็นปรีแอมป์กับฟร้อนท์ที่ให้สัญญาณขาออกมีแรงดันที่ต่ำ โดยต่อสัญญาณผ่านขั้ว RCA แล้วสวิทซ์การทำงานไปที่ RCA เพื่อให้ได้สัญญาณที่แรงส่งไปขยายต่อที่เพาเวอร์แอมป์ เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม กับอุปกรณ์ที่ปรับแรงดันสัญญาณให้สามารถไปใช้งานร่วมกับเพาเวอร์แอมป์

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย AUDIO NETWORK CO.,LTD  โทร. 0-2792-9955

error: Content is protected !!