PIONEER SPH-C10BT

16 กันยายน 2018
«
»

PIONEER SPH-C10BT

นวัตกรรมที่ตอบโจทก์ LIFE STYLE ผสานกับ SMARTPHONE เป็นหนึ่งเดียว

“ความแปลกใหม่ในการใช้งานที่มีความสะดวกรวดเร็ว กับการเชื่อมต่อ การฟังเพลง รวมถึงการควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ ทั้งจากบนหน้าจอ SMARTPHONE หรือบนหน้าปัทม์เครื่อง ตอบโจทก์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ โดยเสียงเพลงที่ได้ฟังนั้น ไพเราะอย่างมีคุณภาพ”

PIONEER เปิดตัวฟร้อนท์รุ่นใหม่ของปี 2018 โดยมีฟร้อนท์รุ่นหนึ่ง เปลี่ยนแปลงการฟังเพลงภายในรถยนต์จากการใช้แผ่นซีดีเพลงไปอย่างสิ้นเชิง คือไม่มีภาคกลไกการอ่านแผ่น และใช้การเชื่อมต่อผ่านทาง BLUETOOTH หรือช่อง USB ในการนำไฟล์เพลงแบบดิจิตอลมาใช้งานร่วมกับภาคถอดรหัสภายในตัวเครื่อง เข้าถึงการฟังเพลงในยุคใหม่ ที่ฟังเพลงได้รวดเร็ว พร้อมฟังก์ชั่นการปรับแต่งเสียงครบ เพื่อให้ได้เสียงเพลงในแบบที่ชื่นชอบ ผ่านแอพพลิเคชั่น ที่มีปุ่มลัดเข้าสู่การทำงาน อยู่บนหน้าปัทม์ของฟร้อนท์

รูปลักษณ์และฟังก์ชั่นการใช้งาน

SPH-C10BT ฟร้อนท์เครื่องเล่น SMARTPHONE  RECEIVER ไม่มีภาคกลไกการอ่านแผ่นซีดี จอแสดงผล LCD พร้อมด้วย 3 โซน RGB มีช่อง USB อยู่ที่หน้าปัดเครื่อง เชื่อมต่อและควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น PIONEER SMART SYNC รองรับทั้งระบบ IOS และ ANDROID อย่างสมบูรณ์ สะดวกด้วยการเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ทำให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่น SPOTIFY นำเพลงจากสมาร์ทโฟนมาฟัง หรือจะเป็นการใช้ฟังก์ชั่นแผนที่นำทาง GOOOGLE MAP การรับสายและสั่งงานด้วยเสียง พร้อมกันนี้ภายในแอพพลิเคชั่น ยังมีหน้าต่างให้ปรับแต่งตั้งค่าการทำงานและปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น EQ ได้ถึง 31 แบนด์  การปรับแต่งเสียง SUPER TODOROKI ที่ช่วยให้การปรับแต่งเสียงเป็นเรื่องง่ายตามแบบของ PIONEER ปรับแต่งเสียงทุ้ม BASS ENHANCEMENT ทั้งยังรองรับ EASY SOUND FIT  ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นปรับระยะเวลาในการเดินทางของเสียงที่มาจากลำโพงในแต่ละตำแหน่งให้ลงตัวที่สุด  มีกำลังขับในตัวเครื่อง 50 วัตต์ x 4 สัญญาณขาออก 2 โวลต์ 2 ชุด รองรับไฟล์เพลง MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

ชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ลองฟัง

เพาเวอร์แอมป์ RAINBOW PROFI 4 ลำโพง PRISM MS-800K สายไฟเข้าฟร้อนท์ PHOENIX GOLD 8GA สายรีโมท MONSTER S18 สายไฟเข้าเพาเวอร์แอมป์ MONSTER SUPER FLEX4 สายสัญญาณ TCHERNOV CLASSIC XS IC สายลำโพง TCHERNOV SPECIAL XS SC สำรองไฟให้ฟร้อนท์ด้วยคาปาซิเตอร์ HELIX 33,000 ไมโครฟารัด สำรองไฟทั้งระบบด้วยคาปาซิเตอร์ PRISM 1 ฟารัด ลองฟังที่ไฟ 14.4 โวลต์ จุดเชื่อมต่อใช้ตะกั่ว WBT 

     ฟร้อนท์ขับลำโพง PRISM MS-800K โดยตรง

คำแนะนำจากการใช้งาน   

เลือกใช้อุปกรณ์เสริมคุณภาพดี สายไฟ สายสัญญาณ ผลิตจากทองแดง ส่งผลโดยตรงต่อน้ำหนักเสียง ควรมีคาปาซิเตอร์สำรองไฟให้ฟร้อนท์ เพื่อเสียงที่กว้างขึ้นและการฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่อง ขณะฟังเพลงควรปิดหน้าจอการแสดงผล เพื่อเสียงที่สงัดและน้ำหนักเสียงดีขึ้น ควรติดตั้งตัวเครื่องในแบบหน้าตรง การเอียงเชิดหน้าขึ้นส่งผลต่อน้ำหนักเสียงที่ลดลง 

ผลการลองฟังลองใช้งาน

การลองใช้งานที่ต้องแจ้งผลให้ทราบในเบื้องตนคือ การติดตั้ง SMARTPHONE เข้ากับตัวฟร้อนท์ ด้วยกลไกของตัวเครื่อง ที่มีความแข็งแรง ยึดติดได้มั่นคง  ไม่โยกคลอน ไม่มีปัญหาต่อแรงสั่นสะเทือนอย่างแน่นอนครับ ส่วนการเชื่อมต่อก็แค่เพียงโหลดแอพพลิเคชั่น PIONEER SMART SYNC จากนั้นค้นหาสัญญาณ BLUETOOTH ก็สามารถเชื่อมต่อได้ และใช้ฟังก์ชั่นต่างๆที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น ควบคุมสั่งงานปรับแต่งเสียงของฟร้อนท์ หรือกดปุ่มลัดที่อยู่บนหน้าปัทม์ฟร้อนท์ เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ

การใช้งานฟังเพลง หากเป็นลำโพงความไวสูงแล้วใช้กำลังขับในตัวเครื่องของฟร้อนท์ ก็สามารถฟังเพลงได้อย่างไพเราะ ได้น้ำหนักที่แตกต่างกันของแต่ละโน้ตเสียง มีความกังวาน เสียงพลิ้วทอดหางเสียง เสียงไม่กระชับสั้นหรือติดไปทางแห้ง มิติเสียงก็ให้อาณาบริเวณเสียงที่กว้าง

การใช้งานที่เสริมเพิ่มคุณภาพเสียง แนะนำให้มีเพาเวอร์แอมป์มาต่อใช้งาน เพื่อเพิ่มเนื้อเสียง พละกำลังขับลำโพง เติมไดนามิคอีกหน่อย เสริมรายละเอียดและเพิ่มขนาดความกว้างของมิติเสียง เรียกว่าฟังเพลงได้คุณภาพและอรรถรสขึ้นอีก ส่วนการฟังเพลงใช้ไฟล์เพลงที่อยู่ใน SMARTPHONE เป็นหลัก สลับด้วยการฟังเพลงจาก YOUTUBE

บุคลิกเสียงโดยรวมนั้น ถ่ายทอดเสียงออกไปทางโปร่งสะอาด กระจายเสียงออกมาทางด้านหน้าอย่างอิสระ เสียงมีความต่อเนื่อง เนื้อเสียงมีแต่ไม่ได้เด่นเนื้อเสียงอิ่มแน่นเข้มข้น ที่สำคัญ เสียงไม่ได้แห้งบางขาดน้ำหนัก และเป็นเสียงที่ฟังเพลงได้คุณภาพ ได้ความไพเราะ ได้อรรถรสที่สอดแทรกอยู่ในบทเพลง

เสียงทุ้ม มีเนื้อเสียง มีความกระชับ รับรู้แรงปะทะต้นโน้ตเสียง โดยไม่ได้เน้นสิ่งเหล่านั้นอย่างเด่นชัด เด่นความกลมกลืน ในแบบที่เสียงมีความนุ่มนวลมากกว่า

เสียงกลาง ความใสผสมเนื้อเสียงกำลังพอดี เสียงโปร่งใสในแบบที่ไม่บาง เนื้อเสียงส่งผลต่อความลื่นไหล เป็นเสียงที่มีความกังวาน เสียงกระจายตัวกันอย่างอิสระ รับฟังได้ชัดเจนกับบทเพลงแนวขับร้อง ที่เสียงนักร้องไม่บีบบาง มีความพลิ้วหวาน

เสียงแหลม โน้ตเสียงมีความใสและความชัดเจน เป็นเสียงแหลมที่ย่อยรายละเอียดเล็กน้อย มีการกระจายตัวอย่างอิสระ ไม่ถึงกับประณีตละเอียดอ่อนนัก ความกังวานมีในแบบที่ใสไม่เน้นมวลเนื้อเสียง บรรยากาศรอบตัวโน้ตสะอาด เป็นเสียงที่มีความใส หลุดลอยออกมาได้อย่างเด่นชัด

    มิติเสียง บรรยากาศที่ออกไปทางสว่าง โน้ตเสียงกระจายอย่างสดใสอิสระ เด่นด้วยความสงัดของช่องว่างช่องไฟ ด้วยเสียงแหลมที่ใส ประกอบกับบรรยากาศที่สะอาด ส่งผลให้มิติเสียงเด่นชัดไปทางด้านกว้าง มิติโฟกัสชิ้นดนตรีมีความชัดเจนพอสมควร เน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยง และราบรื่นได้สมดุลเสียงที่ดี

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้งาน

เพื่อเป็นการเสริมคุณภาพเสียงและความไพเราะให้กับการฟังเพลง เลือกใช้ลำโพงที่มีเนื้อเสียงพร้อมความกระชับเก็บตัวดี แรงปะทะต้นโน้ตเสียงทุ้มมีความชัดเจน เลี่ยงลำโพงที่เสียงทุ้มอิ่มหนาและติดไปทางช้า เสียงแหลมมีความกังวานของปลายแหลมไปได้ไกลสักหน่อย เสียงกลางราบรื่นมีเนื้อเสียงอัดแน่นไม่โปร่งบาง เลือกเพาเวอร์แอมป์ที่ให้น้ำหนักเสียงดี เด่นชัดด้วยไดนามิคเสียง มีเรี่ยวแรงและน้ำหนักย้ำเน้น

บทสรุป

PIONEER SPH-C10BT นวัตกรรมที่เปลี่ยนการฟังเพลงจากแผ่นซีดีเป็นการใช้ SMARTPHONE ด้วยการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น PIONEER SMART SYNC รองรับทั้งระบบ IOS และ ANDROID ทำให้ทั้ง 2 อุปกรณ์นั้น ร่วมกันทำงานอย่างสมบูรณ์ ที่นอกจากการนำไฟล์เพลงมาฟังในชุดเครื่องเสียงรถยนต์แล้ว ยังใช้งานกับระบบแผนที่และคำสั่งด้วยเสียง สะดวกเพียงกดปุ่มบนหน้าปัทม์ฟร้อนท์ พร้อมกันนี้ยังปรับแต่ง จูนเสียงได้อย่างละเอียด ด้วยฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในแอพพลิเคชั่น

ทางด้านเสียงนั้น สามารถฟังเพลงได้อย่างไพเราะ มีน้ำหนัก มีการแยกแยะรายละเอียดเสียงต่างๆ ทั้งความคมชัดและความกังวาน ฟังก์ชั่นปรับแต่งเสียง สามารถชดเชยเสียงให้มีคุณภาพที่ตรงใจมากขึ้น การใช้งานขับลำโพงโดยตรง ทำให้เป็นชุดเครื่องเสียงที่เรียบง่ายได้คุณภาพ และจะยกระดับคุณภาพเสียงขึ้นอีกระดับ หากใช้กับเพาเวอร์แอมป์เพื่อขับลำโพงทั้งระบบ นับเป็นความสะดวกในการฟังเพลงและใช้งาน SMARTPHONE ที่เข้ากับ LIFE STYLE ของคนรุ่นใหม่จริงๆครับ

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2717-0777

error: Content is protected !!