OXYGEN SOUND “THANK YOU” MEETING 2017

8 กันยายน 2017
»

กลับมาเป็นประจำทุกปี กับงาน OXYGEN SOUND “THANK YOU” MEETING ซึ่งครั้งนี้ ก็เป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยการจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพบปะ สังสรรค์ ในกลุ่มลูกค้า และผู้ที่ชื่นชอบในเครื่องเสียงรถยนต์ ได้มาแลกเปลี่ยนการฟังเพลงในรถแต่ละคัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งกันและกันอีกด้วย ในงานนี้ นอกจากจะมีรถติดตั้งเครื่องเสียงมาโชว์ หลากหลายระบบแล้ว ยังมีสินค้าเครื่องเสียงรถยนต์ชั้นนำ มาร่วมออกบูทกันอีกด้วย พร้อมทั้งมีการเล่นเกมส์ แจกของรางวัลกันแบบไม่อั้น ถือว่างานนี้ เป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าในกลุ่มสังคม “อ็อกซิเจนซาวด์” ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ปี เลยล่ะครับ

error: Content is protected !!