KENWOOD PA-W801B

18 พฤศจิกายน 2018
«
»

KENWOOD PA-W801B

เพิ่มเสริมเติมเสียงทุ้ม อย่างได้ความดังและคุณภาพเสียง

อุปกรณ์สำหรับเสริม เพิ่มเติมเสียงทุ้มให้กับชุดเครื่องเสียงมีมาก แต่แตกต่างกันไปด้วยวัสดุในการผลิต และการใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อย เพื่อให้การใช้งานนั้น ได้ความดังและคุณภาพเสียงอย่างแท้จริง อุปกรณ์นี้ถ่ายทอดเสียงได้คุณภาพดีด้วยเหตุผลดังกล่าวนั้น โดยมีเสียงที่กระชับแน่น แยกรายละเอียดแต่ละโน้ตเสียง โดยไม่ชิดติดกัน อย่างมีพลังความดัง

POWERED ENCLOSED SUBWOOFER คืออุปกรณ์ที่รวมเพาเวอร์แอมป์ ดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์ อยู่ในภายในตู้ลำโพง ผลิตด้วยไม้ ที่ออกแบบอย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องขนาด ปริมาณ ทิศทางการไหลวนของอากาศ รวมถึงช่องระบายอากาศ อุปกรณ์นี้สามารถเพิ่มเสียงทุ้มให้มีความดังและมีคุณภาพได้ โดยใช้พื้นที่ติดตั้งขนาดเล็กหรือจำกัด หากติดตั้งใช้งานอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพดี ก็สามารถให้คุณภาพเสียงได้มากกว่าอุปกรณ์เพิ่มเสียงทุ้ม ที่มีขนาดเล็กและอยู่ในกล่องโลหะ ในบทความครั้งนี้ ขอนำเสนออุปกรณ์เพิ่มเสียงทุ้ม อีกรูปแบบหนึ่งจาก KENWOOD

รูปลักษณ์และวัสดุที่ใช้ผลิต

PA-W801B ซับวูฟเฟอร์ในตู้แบบ BASS REFLEX พร้อมเพาเวอร์แอมป์ขับในตัว กำลังขับสูงสุด 400 วัตต์ ที่ไฟ 14.4 โวลต์ เพาเวอร์แอมป์ตอบสนองความถี่ 32 – 250 เฮิรตซ์ อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน 92.5 ดีบี รับสัญญาณเข้า(RCA) 200 มิลลิโวลต์ – 5 โวลต์ สัญญาณเข้า(SPEAKER INPUT) 4 โวลต์ – 12 โวลต์ ความต้านทานขาเข้า 22 กิโลโอห์ม ครอสโอเวอร์ตัดความถี่ต่ำ 50 – 200 เฮิรตซ์ เพิ่มเสียงทุ้ม 0-12 ดีบี ปรับเฟส 0/180 องศา ฟิวส์ขนาด 25 แอมป์ ตัวเครื่องขนาดกว้าง  450 สูง 300 ลึก 150 มิลลิเมตร น้ำหนัก 8.4 กิโลกรัม

ดอกลำโพงขนาด 8 นิ้ว กรวยลำโพงทรงเว้าเข้าแบบชิ้นเดียว แต่ใช้การประกบ 2 ชั้น โดยมีความบาง โครงสร้างดอกลำโพงแบบมีการระบายความร้อนให้กับวอยซ์คอยล์ แม่เหล็ก 2 ชั้น โครงลำโพงเหล็กปั้มขึ้นรูป  สไปเดอร์ออกแบบรองรับการเคลื่อนตัวของกรวยลำโพงที่เหมาะสมกับสภาพอะคูสติกภายในตู้ รับกำลังขับสูงสุด 400 วัตต์ กำลังขับต่อเนื่อง 200 วัตต์ ความต้านทาน 4 โอห์ม ตัวตู้ทำจากไม้ MDF มีความหนาและแข็งแรงอย่างเหมาะสม เพาเวอร์แอมป์ภายในวงจรภาคขยายคลาสดี ภาคจ่ายไฟแบบสวิทชิ่งใช้มอสเฟ็ต มีขดลวดทองแดงในการกรองคลื่นความถี่รบกวน

ชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ลองฟัง

ฟร้อนท์ KENWOOD DDX419BT อุด RCA ที่ไม่ได้ใช้งานด้วยตัวอุดของ CARDAS CAP ลำโพง VIBE SLICK6C-V7 สายไฟเข้าฟร้อนท์ PHOENIX GOLD 8GA สายไฟเข้า PA-W801B ใช้เป็น MONSTER 8GA สายรีโมท MONSTER S16 สายสัญญาณ MONSTER XLN202 สายลำโพงทั้งระบบ ECOSSE ES2.3 สำรองไฟให้ฟร้อนท์ด้วยคาปาซิเตอร์ HELIX 33,000 ไมโครฟารัด สำรองไฟทั้งระบบด้วยคาปาซิเตอร์ PRISM 1 ฟารัด ลองฟังที่ไฟ 14.4โวลต์จุดเชื่อมต่อใช้ตะกั่ว WBT    

คำแนะนำจากการใช้งาน

ติดตั้งตัวเครื่องควรมีความแข็งแรง ไม่ควรมีอะไรมาบังช่องระบายเสียงด้านข้าง สัญญาณเข้าเครื่องควรผ่านทางสาย RCA จะได้รายละเอียดเสียงที่ชัดเจนกว่าต่อสัญญาณมาจากสายลำโพง หากได้สัญญาณซับวูฟเฟอร์จากฟร้อนท์จะดีมาก ควรใช้สายไฟ สายสัญญาณที่มีคุณภาพดี ส่งผลต่อคุณภาพเสียง ควรมีคาปาซิเตอร์ความจุไม่สูงแต่มีคุณภาพดีสำรองไฟ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง

ผลการลองฟัง

การใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเรื่องของความดัง คุณภาพรายละเอียดการแยกแยะเสียง ควรให้ความสำคัญกับการติดตั้ง ตำแหน่งติดตั้ง และสายต่างๆ ที่เข้าตัวเครื่อง โดยเฉพาะสายไฟนะครับ มีผลเป็นอย่างมากทีเดียว การติดตั้งในแนวตั้ง หรือแนวนอนโดยหันหน้าดอกลำโพงเข้าหาตัวถังรถ ควรมีแผ่นไม้ MDF ที่หน้าสักหน่อยกันไว้ เพื่อให้เสียงจากหน้าดอกลำโพง ปะทะกับไม้ เพื่อให้เสียงมีความชัดเจนในแต่ละโน้ตเสียง โดยที่ช่องระบายเสียงด้านข้าง ต้องไม่ถูกบดบัง ทำแบบนี้จะได้เสียงทุ้มที่กระชับ แน่น ควบคุมเสียงทุ้มให้มีรายละเอียดในการแยกแยะเสียง หากติดตั้งโดยหน้าดอกลำโพงไม่ติดกับตัวถังรถ หรือมีระยะห่าง ช่องด้านข้างสามารถมีอะไรมาบดบังได้ โดยมีระยะห่างจากตัวเครื่องสัก 2-3 นิ้ว และควรใช้เป็นไม้ MDF ที่หนา ทำแบบนี้จะได้เสียงทุ้มที่กระชับ แยกแต่ละโน้ตเสียงได้ดีขึ้น ทุ้มลึกมีน้ำหนักที่ชัดเจนขึ้น

การใช้งานจูนเสียง เมื่อติดตั้งอย่างแข็งแรงแล้ว สามารถจูนเสียงให้เข้ากับลำโพงกลางแหลมโดยง่าย ฟังก์ชั่นตัดความถี่ในตัวเครื่อง สามารถตัดเสียงกลางแหลมออกไปได้มาก สามารถให้เสียงทุ้มที่สงัดและแยกแยะรายละเอียดได้ ในการจูนเสียง ให้ปรับ GAIN ไว้ต่ำสุดก่อน จากนั้นปรับความถี่ไว้ที่ 80 เฮิรตซ์ก่อน จากนั้นค่อยๆเร่ง GAIN ขึ้นมา จนเสียงทุ้มไปกลมกลืนกับเสียงลำโพงกลางแหลม หรือได้ยินเสียงกลางแหลมมีเสียงทุ้มที่เพิ่มขึ้น เป็นอันใช้ได้ ส่วนเสียงทุ้มทำให้เสียงกลางมัวหรือหนา ก็ให้ปรับลดความถี่ลง หากเสียงทุ้มไม่กลมกลืนต่อเนื่องกับเสียงกลาง ก็ให้ปรับความถี่ขึ้น ส่วนการเพิ่มเสียงทุ้มนั้น สามารถทำให้สัดส่วนโน้ตเสียงมีขนาดใหญ่ขึ้น อิ่มหนาขึ้น หากเพิ่มแต่น้อย ก็ไม่ไปลดทอนรายละเอียดเสียง

บุคลิกเสียงและพลังขับ เสียงทุ้มที่ออกมาจากการลองฟังตัวเครื่องเพียงอย่างเดียว ผสมกับลองฟังกับลำโพงกลางแหลม ทั้งในระดับความดังปกติ และความดังในระดับที่มากสักหน่อย โดยตัวเครื่องคว่ำหน้าลงให้ดอกลำโพงยิงเสียงเข้าหาแผ่นไม้ MDF หนา 20 มิลลิเมตร พร้อมมีวัสดุวางทับด้านบนเพื่อให้ตัวเครื่องมีความนิ่ง และช่องด้านข้างไม่มีอะไรมาบดบัง เป็นเสียงที่กระชับ ได้ยินแรงปะทะต้นโน้ตเสียงชัด แยกน้ำหนักเสียงได้ชัดเจน มีความสงัด เว้นวรรคตอนของแต่ละโน้ตเสียง ไม่ใช่เสียงทุ้มอื้ออึงแบบรับฟังรายละเอียดอะไรไม่ได้ เปิดดังเสียงยังคงมีความนิ่งและกระชับ การแยกแต่ละโน้ตเสียงก็ยังให้ความชัดเจนอยู่ บุคลิกเสียงโดยรวมของตัวเครื่อง เป็นเสียงที่มีเนื้อเสียง เนื้อเสียงที่มีนั้น กระชับเข้มข้น ไม่หนาหรือขยายสัดส่วนโน้ตเสียงให้อิ่มใหญ่ เป็นเสียงสะอาด ฉับไว โดยมีความนุ่มลึกของเสียงให้รับฟังได้

บทสรุป

 KENWOOD PA-W801B เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตมีความตั้งใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้การนำไปใช้งานนั้น ได้คุณภาพ เริ่มต้นด้วยตู้ลำโพงผลิตด้วยไม้ MDF คุณภาพดี พลังขับคลาสดีภาคจ่ายไฟมอสเฟ็ต ดอกลำโพงที่มีความแข็งแรง ออกแบบระบายความร้อนในการใช้งานต่อเนื่อง รวมถึงการจัดสรรปริมาตรและสภาพอะคูสติกภายในตัวตู้ แม้กระทั่งการออกแบบภายนอก ที่สามารถติดตั้งตัวเครื่องแบบคว่ำ โดยมีระยะห่างจากพื้น เพื่อให้มีช่องว่างสำหรับแรงปะทะของอากาศ การใช้งานนั้น ภายใต้การติดตั้งอย่างแข็งแรง สามารถให้คุณภาพเสียงทุ้ม อย่างมีเนื้อเสียงเหมาะสม มีการแยกแยะรายละเอียดเสียงที่ดี โน้ตเสียงไม่ชิดติดกัน จูนให้เข้ากับลำโพงกลางแหลมได้โดยง่าย หากนักเล่นท่านใดต้องการเพิ่ม เสริม เติม ความดังของเสียงทุ้ม อย่างมีคุณภาพ ให้กับชุดเครื่องเสียง แนะนำให้ไปลองฟัง ลองใช้งานนะครับ จะได้ทราบถึงคุณภาพและพลังเสียงที่มี

อัลบั้มที่ใช้ลองฟัง

: DADAWA / SISTER DRUM

: EMMA COMPETITION CD 2014/2015

: ACCUPHASE / SPECIAL SOUND SELECTION 3

: INK / LIVINGSTON TAYLOR / CHESKY RECORDS JD 162

 

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เจวีซีเคนวูด (ประเทศไทย) โทร. 0-2274-1685

error: Content is protected !!