HELIX M ONE

19 สิงหาคม 2018
«
»

HELIX M ONE

พลังขับที่แรงแม้ตัวเครื่องขนาดเล็ก อิ่มหนักแน่นเต็มเนื้อเสียง

เพาเวอร์แอมป์ที่มีตัวเครื่องขนาดเล็ก สามารถให้กำลังขับที่สูงรองรับโหลดความต้านทานของลำโพงที่ต่ำลง หากเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม ส่วนไหนของวงจร มีความสำคัญก็เลือกใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับกระแสไฟได้สูง หากส่วนไหนเป็นวงจรส่วนควบคุม ก็ใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก รวมถึงมีการใช้ขดลวดทองแดงกรองคลื่นรบกวนทิ้งไป ทำได้แบบนี้ พร้อมการคัดเลือกอุปกรณ์ที่ลงตัว พลังขับก็มีคุณภาพได้ 

รูปลักษณ์และรายละเอียดกำลังขับ

M ONE เพาเวอร์แอมป์คลาสดีโมโน ทำงานที่ไฟ 10.5-16 โวลต์ ให้กำลังขับปกติ 240 วัตต์(สูงสุด 480 วัตต์) ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม 410 วัตต์(สูงสุด 820 วัตต์) ที่ความต้านทาน 2 โอห์ม 600 วัตต์(สูงสุด 1,200 วัตต์) ที่ความต้านทาน 1 โอห์ม ตอบสนองความถี่ 10 – 250 เฮิรตซ์ ความเพี้ยนน้อยกว่า 0.20 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า 95 ดีบี รับสัญญาณเข้า(RCA) 0.5 – 6 โวลต์ ความต้านทานขาเข้า 20 กิโลโอห์ม รับสัญญาณเข้า(HIGHLEVEL) 1.3 – 13 โวลต์ ความต้านทาน 13 กิโลโอห์ม ฟังก์ชั่นตัดความถี่ต่ำ 50 – 250 เฮิรตซ์ ซับโซนิคฟิลเตอร์ 10 – 50 เฮิรตซ์ ปรับเฟส 0-180 องศา เพิ่มเสียงทุ้ม 0-12 ดีบี เลือกได้ที่ความถี่ 25-75 เฮิรตซ์ แดมปิ้งเฟคเตอร์ 100 สัดส่วนเครื่อง 50 x 230 x 154 มิลลิเมตร ฟิวส์ 35 แอมป์ 2 ตัว

ตัวเครื่องผลิตด้วยอะลูมิเนียม พร้อมกับเป็นส่วนระบายความร้อนให้กับทรานซิสเตอร์ทั้งภาคขยายและภาคจ่ายไฟ รับสัญญาณได้ทั้งจากสาย RCA หรือรับสัญญาณ HIGH LEVEL จากสายลำโพง ภายในตัวเครื่องเป็นวงจรภาคขยายคลาสดี ใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ในตำแหน่งที่กระแสไหลปริมาณมาก อุปกรณ์ในส่วนควบคุมและการปรับแต่งเสียงใช้แบบ SMD มีขดลวดลดเสียงรบกวนเมื่อไฟเข้าเครื่องและก่อนออกไปทางสายลำโพง และมีขดลวดทองแดงขนาดใหญ่พร้อมด้วยคาปาซิเตอร์เพื่อกรองสัญญาณ

จุดที่น่าสนใจ

ภาคขยายแบบโมโนคือภาคจ่ายไฟชุดเดียว จ่ายกระแสให้กำลังขับเพียงชุดเดียว ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อกำลังขับ ที่แรงโดยลดความเพี้ยนและได้กระแสไฟที่เพียงพอ ทำให้ได้เสียงที่มีพลัง มีเนื้อเสียง มีความหนักแน่น ใช้ขดลวดทองแดงก่อนไฟเข้าและก่อนกระแสไปออกขั้วลำโพง ส่งผลต่อคลื่นรบกวนที่น้อยลง ส่งผลต่อความชัดเจนของเสียง เสียงมีเนื้อเสียง แสดงแต่ละโน้ตเสียงได้อย่างชัดเจนอุปกรณ์ภายในขนาดเล็กในภาคปรีแอมป์ ทำให้สัญญาณเดินทางสั้นและรวดเร็ว ส่งผลต่อความกระชับและชัดเจนของเสียง 

การนำไปใช้งาน 

เหมาะสำหรับนำไปใช้งานขับลำโพงซับวูฟเฟอร์ สามารถทำงานได้ที่โหลด 1-4 โอห์ม เพื่อให้ได้เสียงทุ้มที่มีพลัง มีน้ำหนัก มีเนื้อเสียง หากต้องการเสียงทุ้มลึก ฟังเพลงเน้นรายละเอียด เลือกใช้ดอกลำโพงขนาด 12 นิ้วเพียงดอกเดียว หากต้องการฟังพลังเสียงที่ดังขึ้นมาหน่อย เลือกใช้ดอกลำโพง 10 นิ้ว 1 คู่ และโหลดความต้านทานที่ 1 หรือ 2 โอห์ม  หรือนำไปใช้งานร่วมกับเพาเวอร์แอมป์ขับลำโพงกลางแหลมในรุ่น M FOUR เพื่อให้ระบบเสียงที่ครบสมบูรณ์ เสียงมีความกลมกลืนกัน เพราะได้พลังขับจากเพาเวอร์แอมป์ในซีรี่ย์เดียวกัน

 

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ลิมเกษม จำกัด โทร. 0-2249-0311

 

error: Content is protected !!